Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν αρνητικά συναισθήματα για τη μάθηση και την εμπλοκή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά στην ομαλή ένταξή τους στο σχολείο, στην επιτυχή πρόοδο τους και στη δημιουργία κινήτρων και θετικών συναισθημάτων. Από τη προσχολική περίοδο, οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν σε λογοθεραπευτή για θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείμματα ή δυσκολίες στην ομιλία του παιδιού τους.

Λογοθεραπεία

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και ακολουθεί τη δική του αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο όταν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις ή αν ο γονέας ή εκπαιδευτικός εντοπίζει στοιχεία που τον ανησυχούν, μπορεί να απευθυνθεί σε λογοθεραπευτή. Η λογοθεραπεία εστιάζει στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των γλωσσικών δυσκολιών, της ομιλίας και της επικοινωνίας, υποστηρίζοντας παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

A’ Τεστ σχολικής ετοιμότητας

Πριν την έναρξη του Δημοτικού σχολείου, πολλοί γονείς ανησυχούν και αναρωτιούνται κατά πόσο το παιδί τους είναι έτοιμο για το νέο αυτό ξεκίνημα. Το Α΄ τεστ, μέσα από μια σύντομη και ευχάριστη διαδικασία, μας βοηθάει να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες στους τομείς που θα πρέπει να ανταποκριθεί το παιδί κατά τα σχολικά χρόνια. Προλαμβάνει την εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών και μας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάσουμε το παιδί για το δημοτικό.

Λογοθεραπεία Ενηλίκων

Η λογοθεραπεία για ενήλικες εστιάζει στην αποκατάσταση των ελλειμμάτων που υπάρχουν στην ομιλία και το λόγο του ατόμου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να εμμένουν από τη παιδική ηλικία και να ακολουθούν το άτομο στην ενήλικη ζωή ή να προκύψουν έπειτα από νευρολογικές διαταραχές.

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε τις απαντήσεις σε συχνά και βασικά ερωτήματα γύρω από το ζήτημα της λογοθεραπείας

Η διάρκεια ενός λογοθεραπευτικού προγράμματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η φύση των δυσκολιών, τα γλωσσικά ελλείμματα, τα αίτια της διαταραχής, η σχέση του θεραπευτή με το παιδί, η συνεργασία του λογοθεραπευτή με τους γονείς, τα κίνητρα, η συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία.

Οι ενήλικες μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες στην ομιλία και στο λόγο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, τραύμα εγκεφάλου ή εκφυλιστική νόσο. Επίσης μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες που εμμένουν από τη παιδική ηλικία όπως είναι ο τραυλισμός ή κάποια διαταραχή στην άρθρωση. Ο ενήλικας ή ο φροντιστής του μπορεί να απευθυνθεί στο λογοθεραπευτή, ο οποίος θα λάβει το ιστορικό, θα τον αξιολογήσει και θα τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η θεραπεία.
Όταν στον προφορικό λόγο, υπάρχουν αντικαταστάσεις κατά την παραγωγή των φθόγγων, ελλείμματα στο λεξιλόγιο, δυσκολίες στην περιγραφή, χρήση μικρών ή συντακτικά λανθασμένων προτάσεων, τότε οι δυσκολίες αυτές μεταφέρονται και στο γραπτό λόγο. Οι αντικαταστάσεις των φθόγγων κατά τον προφορικό λόγο, είναι πιθανό να μεταφερθούν ως αντικαταστάσεις γραμμάτων κατά την ανάγνωση και τη γραφή. Επηρεάζεται έτσι η ανάγνωση και η κατανόησή της, η οργάνωση και παραγωγή γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό τα γλωσσικά ελλείμματα να αντιμετωπιστούν πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν δυσκολίες στη σχολική του επίδοση.
Η λογοθεραπεία ξεκινάει περίπου στην ηλικία των 3 ετών ανάλογα πάντα τις αναπτυξιακές δεξιότητες του παιδιού. Στην ηλικία αυτή το παιδί παράγει τα περισσότερα φωνήματα, αναπτύσσει το λεξιλόγιο του και δημιουργεί προτάσεις. Αυτό δε σημαίνει πως οι γονείς δε μπορούν να απευθυνθούν νωρίτερα ώστε να αναζητήσουν συμβουλές για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού τους.
Σε περιπτώσεις νευρολογικών διαταραχών, όπως εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα ( π.χ. σύνδρομο Down), βαρηκοΐα κ.α. οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν σε λογοθεραπευτή μετά τη διάγνωση και ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού.
Ανάλογα τις δεξιότητες και την ηλικία, η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει την ένταξη του παιδιού σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα ή τις συμβουλές από τον λογοθεραπευτή.
Το πρώτο ραντεβού λογοθεραπείας περιλαμβάνει την αξιολόγηση του παιδιού ή του ανήλικα, ως προς τις δεξιότητες της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας του. Επίσης λαμβάνεται το ιστορικό (αναπτυξιακό, οικογενειακό , υγείας), από τον γονέα του παιδιού ή το συνοδό του ενήλικα.
Όταν παρατηρήσετε ότι το παιδί σας κατά την ομιλία του, επαναλαμβάνει τις συλλαβές ή τις λέξεις, δώστε του χρόνο να μιλήσει , κάντε παύσεις, μιλήστε του αργά, ήρεμα και με μικρές προτάσεις. Μένετε ήρεμοι στην αλλαγή αυτή και αποφεύγετε να σχολιάζετε ή να διορθώνετε την ομιλία του. Απευθυνθείτε σε λογοθεραπευτή, ο οποίος από την αρχική σας επικοινωνία θα σας κατευθύνει και θα σας ενημερώσει ως προς το αν και πότε το παιδί χρειάζεται αξιολόγηση.